img
Үйлчилгээний нөхцөлМОНГОЛ УЯАЧИЙН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХ БАТАЛГАА

 

“Монголын Үндэсний Морин Уралдаан, Уяачдын Холбоо”-ноос зохион байгуулагдаж буйүндэсний морин уралдаанд “Монголын үндэсний морин уралдааны дүрэм”-ийн 21-р зүйлд заасан уяачын дараах үүргийн дагуу

22.4. Үндэсний морин уралдаанд тохирсон ангилал болон бүртгүүлсэн нутгийн уугуул монгол үүлдрийн адуугаар уралдах үүрэгтэй.

22.5. Үндэсний морин уралдааны нутгийн уугуул монгол үүлдрийн адуутай  гадаад улсын үүлдрийн адуугаар эрлийзжүүлсэн адуу болон цэвэр цусны адууг хольж уралдуулахгүй байх үүрэгтэй. 

22.6. Өөрийн морины удам угшил, түүх, амжилт, унаган эзнийг үнэн зөв бүртгүүлж, мэдээлэх үүрэгтэй гэснийг ойлгон хүлээн зөвшөөрч МОНГОЛ ҮҮЛДРИЙН АДУУГ уралдуулах үүргээ биелүүлэхээ зөвшөөрч энэхүү баталгааг гаргаж байна.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

 Та энэхүү нөхцлийг зөвшөөрснөөр гарын үсэг зурж баталгаажуулсанд тооцно

Санамж: Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй бол Монголын Үндэсний Морин Уралдааны Дүрмийн 22.17. Уралдах адууныхаа удам угшил, гарвалыг худал мэдүүлсэн бол залруулахад гарсан зардал, учирсан хохиролыг хариуцан төлөх, олгосон бай шагнал, морины медалыг зохион байгуулах комисс буцаан өгөх үүрэгтэй,

33 дугаар зүйл 33.4. Уралдаанд тухайн мориор оролцох эрхийг хасах

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Нэг удаагийн код авах